Aktualne Terminy Szkoleń

Brak wydarzeń

Dla Firm

PPOŻ

Kurs dotyczący ochrony Przeciw Pożarowej

KPP

Kurs który ma za zadanie przygotowanie ratowników współpracujących z SPRM do realizacji zadań z zakresu ratownictwa

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Czas trwania szkolenia to 6 godziny zegarowych.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy, podstawy prawne.
 • Łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych wraz z użyciem AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
 • Postępowanie w przypadku:
  1. omdleń,
  2. zawału mięśnia sercowego,
  3. zadławienia,
  4. udaru mózgu,
  5. krwotoku z nosa,
  6. padaczki oraz drgawek,
  7. porażenia prądem,
  8. urazach,
  9. krwotokach,
  10. amputacjach./li>
  11. Pozycja boczna bezpieczna (ustalona).

Szkolenie składa się z dwóch części i prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów – ratowników medycznych. Pierwsza część szkolenia to prezentacja multimedialna, filmy, dyskusje. Podczas tej części słuchacze wprowadzani są do teoretycznych zagadnień pierwszej pomocy. Następnie uczestnicy szkolenia dzieleni są na grupy i rozpoczyna się praktyczna część zajęć, czyli ćwiczenia przy użyciu specjalistycznego sprzętu: manekinów, środków opatrunkowych. W trakcie ćwiczeń uczestnicy szkolenia uczą się udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w stanach nagłych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia zespołów Ratownictwa Medycznego.

Pierwsza pomoc w Gabinetach POZ, NiŚOM, Stomatologicznych itp

Czas trwania kursu to 8 godzin zegarowych.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy, podstawy prawne.
 • Łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia.
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne osób dorosłych – metody prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w gabinecie lekarskim ( na podłodze, na fotelu dentystycznym).
 • Pierwsza pomoc w urazach:
  1. niewydolności oddechowej,
  2. niewydolności krążeniowej.
 • Postępowanie w przypadku:
  1. omdleń,
  2. zawału mięśnia sercowego,
  3. zadławienia,
  4. udaru mózgu,
  5. padaczki oraz napadu drgawek.
  6. Pozycja boczna bezpieczna (ustalona).
  7. AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) – budowa oraz zasady użycia.
  8. Wyposażenie torby medycznej oraz apteczki pierwszej pomocy.

Symulacja zdarzeń.

Szkolenie to opiera się na przeprowadzeniu symulacji zdarzeń, polegających na maksymalnym urealnieniu stanów zagrożenia życia. Symulacje takie przeprowadzamy na terenie firmy zakładu lub też miejscu wcześniej ustalonym. Osoby majace brac udział w symulacji nie są wczesniej o tym informowane aby jak najbardziej urealnić i zobrazować zdarzenie. Calość jest nagrywana aby po zakończeniu omowić i ewentualnie poprawić system udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu.

Kim jesteśmy

K&B Szkolenia to firma która ewoluowała przez ostatnie 3 lata szukając swojego miejsca w świecie

Wiecej...

Co robimy

szkolenia biznesowe,szkolenia z cyklu team building i team work,szkolenia BHP,outsourcing BHP

Wiecej...

Akredytacje

 • emergance
 • Szkolenia Bieruń
 • k&b szkolenia
 • szkolenia bieruń
 • szkolenia bieruń
 • k&b Szkolenia
 • szkolenia bieruń

Wiecej...

copyright © 2020 szkoleniabierun.pl K&B Szkolenia
a.staszczyk