Aktualne Terminy Szkoleń

Brak wydarzeń

Dla Firm

PPOŻ

Kurs dotyczący ochrony Przeciw Pożarowej

KPP

Kurs który ma za zadanie przygotowanie ratowników współpracujących z SPRM do realizacji zadań z zakresu ratownictwa

Szkolenia BHP

 1. Wstępne (ogólne i stanowiskowe)
 2. Okresowe
Szkolenia prowadzimy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr. 180, poz. 1860 z późn. Zm.).


K&B Szkolenia jest Placówką Kształcenia Ustawicznego w związku z czym uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na dokumencie określonym w rozporządzeniu MEN oraz komplet materiałów szkoleniowych

 

 

 

Outsourcing BHP

K&B Szkolenia przygotował program outsourcingu, polegający na przejęciu wszelkich zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również wykonywanie poszczególnych usług (np. audyty bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy, przygotowanie dokumentacji powypadkowej, opracowanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, etc.)

Podstawową zaletą proponowanego przez nas rozwiązania jest jego wpływ na obniżkę kosztów działalności i poprawę efektywności działania firmy.

Poniżej przedstawiamy korzyści przedmiotowego programu:

  • Skoncentrowanie się firmy na działalności podstawowej – i możliwość jej doskonalenia w sposób bardziej efektywny niż dotychczas.
  • Rozwiązywanie problemów w zakresie działalności zlecanej na zewnątrz w sposób bardziej profesjonalny i nowoczesny (wyspecjalizowane firmy posługują się na ogół lepszą techniką, znają najnowsze osiągnięcia w zakresie wykonywanych zadań).
  • Możliwość uniezależnienia się od ryzyka „czynnika ludzkiego” – czyli np. urlopów, zwolnień pracowników etc.
  • Odciążenie zarządu firmy od nadzoru nad zlecaną działalnością.
  • Ograniczenie kosztów zatrudnienia - możliwość korzystania z usług doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów.

Ambicją naszej firmy jest, aby relacje z naszymi Klientami były oparte na długofalowym wzajemnym współdziałaniu, którego celem jest maksymalizacja korzyści dla obu stron. Ufamy, iż długoterminowa współpraca w ramach umowy outsourcingowej, da Państwu gwarancję stałości i zaufania, jakże ważną w dzisiejszym otoczeniu businessowym.

 

Ocena ryzyka zawodowego

Na podstawie art.226 KP pracodawca jest zobowiązany do oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywana pracą oraz zastosować środki niezbędne do jej profilaktycznego zmniejszenia.

W związku z powyższym K&B Szkolenia oferuje przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jedną z poniższych metod adekwatnych w danej chwili do stanowiska i warunków pracy:

 1. Risk Score
 2. PN-N-18002
 3. PHA - Preliminary Hazard Analysis
 4. JSA - Job Safety Analysis

 

 

 

Kim jesteśmy

K&B Szkolenia to firma która ewoluowała przez ostatnie 3 lata szukając swojego miejsca w świecie

Wiecej...

Co robimy

szkolenia biznesowe,szkolenia z cyklu team building i team work,szkolenia BHP,outsourcing BHP

Wiecej...

Akredytacje

 • emergance
 • Szkolenia Bieruń
 • k&b szkolenia
 • szkolenia bieruń
 • szkolenia bieruń
 • k&b Szkolenia
 • szkolenia bieruń

Wiecej...

copyright © 2020 szkoleniabierun.pl K&B Szkolenia
a.staszczyk